topfoto  

Privacy statement

Persoonsgegevens

IJsSoft respecteert uw onvoorwaardelijke recht op privacy en zal dan ook zorgvuldig met de door u verstrekte persoonsgegevens omgaan.
Formulieren op deze site vragen soms om vrijwillige contactinformatie van gebruikers. Wij gebruiken deze gegevens om uw aanvraag van informatie, deelname aan acties of het bestellen van producten en diensten te registreren en te verwerken. Indien u bezwaar heeft daarna informatie te ontvangen en/of anderzijds benaderd te worden door IJsSoft (over nieuwe of bestaande producten van IJsSoft en ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn) dan kunt u dat aangeven.
Uw gegevens worden niet verstrekt (lees: verkocht, verhuurt, weggegeven) aan derden.

Webbezoek en zoekopdrachten

Wanneer u onze website bezoekt en/of zoekt op onze site dan worden de technische kenmerken van uw opvragingen bijgehouden door middel van logbestanden en cookies. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses op geaggregeerd niveau gebruikt. Wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon. Deze gegevens gebruiken wij om de prestaties van onze site en inspanningen te verbeteren.

Webanalyse

IJsSoft kan gebruik maken van een webanalyse-service die wordt aangeboden door een externe partij. Deze service maakt gebruik van cookies om IJsSoft te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw ip-adres) wordt overgebracht naar en door de externe partij opgeslagen op servers. Deze gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor gebruik door IJsSoft en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Deze externe partij mag deze informatie aan derden verschaffen alleen indien deze hiertoe wettelijk wordt verplicht. U kunt het gebruik van cookies weigeren. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door de webanalyse-service op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Contactformulieren en e-mail

Wanneer u een contact-, aanmeld- of informatieformulier op een van onze websites invult en opstuurt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van uw bericht. Uw bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van backupprocedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden bewaard.